Think Tank

La present pàgina web es divideix en tres parts diferenciades.

1.- El Blog.

2.- Assaigs.

3.- Lectures Recomanades.

En el Blog aniran publicant-se tots els pensaments i idees que els autors vulguin compartir. A l’apartat d’Assaigs hi haurà només aquelles entrades del blog amb voluntat de fer una reflexió més àmplia i profunda sobre les coses. Finalment, en l’apartat de Lectures Recomanades hi haurà els articles o assaigs d’altres autors que trobem interessants i ens ajudin en la reflexió conjunta que pretenem impulsar.