Currently browsing

El Blog

El Paral·lel que volem: Fer renéixer un record dels anys 20 i 30

L’Ajuntament de Barcelona acaba d’anunciar la paralització de noves llicències a tota l’avinguda del Paral·lel. L’objectiu: fer un pla d’usos, un pla especial d’establiments de pública concurrència i activitats. És a dir, un pla que permeti ordenar els usos i activitats comercials del Paral·lel. El Paral·lel és un símbol de …

Fer un nou partit és fer taula rasa

A gran necessitat, gran diligència. Diligència és riquesa de victòria i d’honor.– Ramon Llull (1232-1315) El súperdissabte del proppassat 21 de maig …